Ο συνεταιρισμός

Η ιστορία μας

Η ιδέα και η αξία του συνεταιρίζεσθαι έχει τις ρίζες της στην πανάρχαια αρχή «ισχύς εν τη ενώσει».

  • Με μεράκι και εμπειρία χρόνων 16 παραγωγοί στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας και την Αγιά Λάρισας προχώρησαν στην  ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμυγδάλων & Ξηρών Καρπών για την παραγωγή τοπικών και ποιοτικών ξηρών καρπών. 

Ο σκοπός μας

Οι συνεταιριστικές αρχές, που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες ο συνεταιρισμός θέτει σε εφαρμογή τις αξίες του:

1η Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή

2η Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών

3η Οικονομική συμμετοχή των μελών

4η Αυτονομία και ανεξαρτησία

5η Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση

6η Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών

7η Ενδιαφέρον για την κοινότητα.  

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 

Κασούμης Ευθύμιος

Αντιπρόεδρος

Φιλίππου Βασιλική

Ταμ΄ίας 

Pintiley Elena- Roxana

Γραμματέας

Ζιάκας Ηλίας

Μέλος

Μπακογεώργος Κωνσταντίνος

Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 

Τσαμαδιά Ευαγγελία

Μέλος

Κουτσολάμπρου Όλγα

Μέλος

Σμυρλής Αχιλλέας

Τα μέλη μας